U bent hier

Hoorzitting over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

53 (2020-2021)
Externe sprekers
Simon Delaere (voorzitter sectorraad Media SARC) en Tim Raats (senior researcher iMinds-SMIT)
Stand van zaken: afgehandeld in commissie

Procedureverloop

18 februari 2021
Beslissing Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
25 februari 2021
Te behandelen in
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afgehandeld in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Meer details