U bent hier

Hoorzitting over de nota van de Vlaamse Regering. Vijfjaarlijks rapport van de Vlaamse Regering over de evaluatie van het decreet betreffende de integrale jeugdhulp

39 (2020-2021)
Externe sprekers
Bruno Vanobbergen (algemeen directeur Agentschap Opgroeien), Tine Suykerbuyk (ondervoorzitter Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, jeugd- en familierechter Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, voorzitter van de Unie van Nederlandstalige Jeugdmagistraten), Joke Vanroy (teambegeleider Crisispunt Limburg -18, CAW Limburg), Mieke Segers (sectorcoördinator kinderopvang en jeugdhulp & gezinsondersteuning, Vlaams Welzijnsverbond), Patrick Vander Weyden (algemeen directeur SOM (federatie van sociale ondernemingen)), Miet Neyens (stafmedewerker jeugdhulp SOM (federatie van sociale ondernemingen)) en Ingrid Crabbe (beleidsmedewerker vzw Ouderspunt)
Stand van zaken: afgehandeld in commissie

Procedureverloop

10 december 2020
Beslissing Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
15 december 2020
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Afgehandeld in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Documenten

Verbonden initiatieven

Meer details