U bent hier

Hoorzitting over het ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium

verslag door Inez De Coninck
18 (2019-2020)
Externe sprekers
Toon Denys (gedelegeerd bestuurder Vlaamse Landmaatschappij), Dieter Wouters (voorzitter bestuurlijke commissie Kwaliteitsvolle Omgeving van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw), Catherine Croes (vertegenwoordiger Fednot (de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat) / Vlanot (de Vlaamse Raad van het Notariaat)) en Xavier Buijs (hoofd dienst Ruimte van de VVSG)
Stand van zaken: afgehandeld in commissie

Procedureverloop

29 januari 2020
Beslissing Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
19 februari 2020
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Documenten

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever