U bent hier

Hoorzitting over het voorstel van decreet houdende de tegemoetkoming in schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest

35 (2018-2019)
Externe sprekers
Koen Carels (secretaris Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij), Jan Schreuder (directeur Vereinigte Hagel, gewasschadeverzekeraar voor de open teelten in Europa) en Bernard Desmet (adviseur brand en diefstal, Assuralia, beroepsvereniging van Belgische verzekeringsondernemingen)
Stand van zaken: afgehandeld in commissie

Procedureverloop

22 februari 2019
Beslissing
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Te behandelen in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
26 februari 2019
In behandeling in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Afgehandeld in
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Documenten

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggevers
Herman De Croo en Bart Caron