U bent hier

Hoorzitting over het ontwerp van decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren

24 (2018-2019)
Externe sprekers
Dirk De Wit (hoofd Internationale Relaties en Beeldende Kunst, Kunstenpunt), Wouter Bervoets (consultant Gebiedsontwikkeling en Vastgoed, Idea Consult) en Nico Dockx (kunstenaar-curator pilootproject #3)
Stand van zaken: afgehandeld in commissie

Procedureverloop

18 januari 2019
Beslissing Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
24 januari 2019
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afgehandeld in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Documenten

Verbonden initiatieven

Meer details