U bent hier

Gedachtewisseling over de tweede voortgangsrapportage van het geactualiseerde actieplan van de Vlaamse Regering ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering

verslag door Nadia Sminate
85 (2017-2018)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding), Hilde Crevits (viceminister-president van de Vlaamse Regering) en Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
Stand van zaken: afgehandeld in commissie

Procedureverloop

15 juni 2018
Beslissing Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering
Te behandelen in Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering
20 juni 2018
In behandeling in Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering
Afgehandeld in Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering

Documenten

Meer details

Verslaggever