U bent hier

Gedachtewisseling over de eerste voortgangsrapportage van het geactualiseerde actieplan van de Vlaamse Regering ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering

25 (2017-2018)
Externe sprekers
Liesbeth Homans (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding), Hilde Crevits (viceminister-president van de Vlaamse Regering) en Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
Stand van zaken: afgehandeld in commissie

Procedureverloop

1 december 2017
Beslissing Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering
Te behandelen in Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering
6 december 2017
In behandeling in Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering
Afgehandeld in Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering

Documenten

Meer details

Verslaggevers