U bent hier

Gedachtewisseling over het oriënterend advies van de Vlaamse Onderwijsraad 'Samen vorm geven aan een geactualiseerd beleidskader voor eindtermen, leerplannen en kwaliteitstoezicht'

10 (2015-2016)
Externe sprekers
Mia Douterlungne (administrateur-generaal Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)) en Roos Herpelinck (stafmedewerkster leerzorg, leerlingenbegeleiding)
Stand van zaken: afgehandeld in commissie

Procedureverloop

23 oktober 2015
Beslissing Commissie voor Onderwijs
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
29 oktober 2015
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Afgehandeld in Commissie voor Onderwijs

Documenten

Meer details