U bent hier

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Investeringsbank. Een investeringsplan voor Europa

COM(2014)0903
De Europese Commissie heeft een investeringsplan ter waarde van 315 miljard euro opgesteld om de Europese groei aan te zwengelen en meer mensen opnieuw aan een baan te helpen. Het plan bestaat uit drie grote onderdelen: de oprichting van een nieuw Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), gewaarborgd door overheidsgeld, om de komende drie jaar (2015-2017) minstens 315 miljard euro voor extra investeringen te bijeen te brengen; de opstelling van een betrouwbare projectpijplijn met bijbehorend ondersteuningsprogramma zodat het geld daar terechtkomt waar dat het meeste nodig is; een ambitieus stappenplan om Europa aantrekkelijker te maken voor investeringen en knelpunten in de regelgeving weg te nemen. De Europese Commissie schat dat de voorgestelde maatregelen het bbp van de EU de komende drie jaar met 330 tot 410 miljard euro kunnen verhogen en voor 1,3 miljoen nieuwe banen kunnen zorgen

Vragen en interpellaties

Hoorzittingen

40 (2014-2015)
Externe sprekers
Julie Bynens (secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Buitenlandse zaken)
Verslaggevers
Joris Poschet en Güler Turan
59 (2015-2016)
Externe sprekers
Paulus Geraedts (adjunct-afdelingshoofd directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken (ECFIN), Europese Commissie), Bert Teuwen (senior banker, Europese Investeringsbank (EIB) & EIB Representative for Financing Operations in Belgium) en Michel Casselman (algemeen manager ParticipatieMaatschappij Vlaanderen PMV)
Verslaggevers
Herman De Croo, Jos Lantmeeters en Wouter Vanbesien

Stand van zaken

Vlaamse Standpunten

Vlaamse Regering

Andere Vlaamse Actoren

Vleva

Stand van zaken in Europa

Verwante Europese documenten

Andere Europese actoren

Europese Commissie

Referentie Europees Parlement

Nationale parlementen EU (ipex)