U bent hier

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Een EU-strategie betreffende verwarming en koeling

COM(2016)0051
Deze strategie biedt een kader voor de integratie van verwarming en koeling in het energiebeleid van de EU door doelgerichte maatregelen om een eind te maken aan de lekkage van energie uit gebouwen, de efficiëntie en duurzaamheid van verwarmings- en koelingssystemen te optimaliseren, efficiëntie in de industriële sector te ondersteunen en de voordelen van de integratie van verhitting en koeling in het elektriciteitssysteem te benutten. De strategie gaat vergezeld van een werkdocument dat een overzicht over deze complexe sector geeft. De oplossingen die aan bod komen, zullen bij de lopende herziening van wetgeving in het kader van de energie-unie worden onderzocht.

Stand van zaken

Vlaamse Standpunten

Vlaamse Regering

Andere Vlaamse Actoren

Vleva

Stand van zaken in Europa

Verwante Europese documenten

Andere Europese actoren

Europese Commissie

Referentie Europees Parlement

Nationale parlementen EU (ipex)

Meer details

Dossiers