U bent hier

Verslag van de Commissie aan de Europese Raad: Verslag over handels- en investeringsbelemmeringen 2014 (TTIP - trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP))

COM(2014)0153
Verslag dat onder meer de onderhandelingen met de VS over een trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) behandelt. Een verregaand en ambitieus TTIP-akkoord dat voorziet in krachtige voorschriften voor samenwerking en samenhang op het gebied van regelgeving kan bijdragen aan vermindering van niet-tarifaire belemmeringen waar bedrijven uit de EU nog altijd mee kampen in de VS. Een dergelijk akkoord kan ook een wereldwijde norm stellen op velerlei gebied en een aantal derde landen aanmoedigen om dit voorbeeld te volgen, ten voordele van de exportsector van de EU

Parlementaire initiatieven

van Güler Turan, Tine Soens en John Crombez
273 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Güler Turan en Karim Van Overmeire
van Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Rik Daems, Karim Van Overmeire, Johan Verstreken en Marc Hendrickx
558 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Güler Turan en Karim Van Overmeire

Hoorzittingen

69 (2014-2015)
Externe sprekers
Hiddo Houben (Deputy Chief Negotiator for TTIP, Europese Commissie) en Pierre Defraigne (Executive Director, Madariaga - College of Europe Foundation)
Verslaggevers
Güler Turan en Karl Vanlouwe
14 (2015-2016)
Externe sprekers
Howard Gutman (gewezen VS-ambassadeur, managing director Gutman Group), Ferdi De Ville (professor vakgroep Politieke Wetenschappen UGent) en Pieter Cleppe (hoofd Brussels kantoor Open Europe)
Verslaggevers
Güler Turan en Karl Vanlouwe
19 (2015-2016)
Externe sprekers
Cecilia Malmstörm (Europees Commissaris voor Handel)
Verslaggevers
Güler Turan en Karl Vanlouwe