U bent hier

Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad - Elementen voor een regionale strategie van de EU voor Syrië en Irak en de dreiging die uitgaat van Da'esh 

JOIN(2015)0002
Met deze gezamenlijke mededeling wordt ernaar gestreefd de maatregelen af te bakenen die de EU en haar lidstaten zullen nemen om de vrede en veiligheid in Syrië en Irak te helpen herstellen. De maatregelen zijn gebaseerd op een grondige analyse van de situaties in beide landen en de factoren die de huidige crises in de hand hebben gewerkt, zoals repressieve dictatoriale regimes, gewapende conflicten, een corrupt bestuur dat zich schuldig maakt aan uitsluiting, mensenrechtenschendingen, hardnekkige verdeeldheid tussen gemeenschappen, het gevoel bij delen van de soennitische bevolking dat hun rechten zijn ontnomen, alsook spanningen tussen regionale mogendheden die een negatieve impact hebben op de interne aangelegenheden van Syrië en Irak.

Parlementaire initiatieven

namens de Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering, verslag door Ward Kennes en Yasmine Kherbache
285 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Ward Kennes en Yasmine Kherbache

Hoorzittingen

6 (2014-2015)
Externe sprekers
Lieven Pauwels (professor criminologie Ugent), Anissa Akhandaf (deradicaliseringsambtenaar stad Antwerpen), André Vandoren (directeur Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse) en Jessika Soors (deradicaliseringsambtenaar stad Vilvoorde)
Verslaggevers
Ward Kennes en Yasmine Kherbache
9 (2014-2015)
Externe sprekers
Lieven Boeve (directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Chris Wyns (stafmedewerker VSKO), Karin Heremans (Directeur Koninklijk Atheneum Antwerpen), Kurt Meeus (Algemeen directeur Scholengroep Midden-Brabant) en Nadia Fadil (docent faculteit Sociale Wetenschappen)
Verslaggevers
Ward Kennes en Yasmine Kherbache
11 (2014-2015)
Externe sprekers
Nadia Fadil (docent faculteit Sociale Wetenschappen), Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris), Marion van San (onderzoekster), Patrick Bedert (afdelingshoofd Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), Sahd Jaballah (coördinator vzw Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen), Jan Deduytsche (Coördinator vzw Uit De Marge) en Nina Henkens (stafmedewerker vzw Uit De Marge)
Verslaggevers
Ward Kennes en Yasmine Kherbache
13 (2014-2015)
Externe sprekers
Bilal Benyaich (politicoloog VUB), Wouter Van Bellingen (directeur Minderhedenforum vzw), Siham Benmammar (medewerker Minderhedenforum vzw), Meryem Kanmaz (medewerker Minderhedenforum vzw) en Khalid Benhaddou (voorzitter/woordvoerder van het Platform van Vlaamse Imams)
Verslaggever
Yasmine Kherbache
16 (2014-2015)
Externe sprekers
Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris), Erik de Soir (crisispsycholoog en psychotraumatherapeut), Amy-Jane Gielen (onderzoeks- en adviesbureau AG Advies en politicoloog Universiteit Amsterdam) en Saliha Ben Ali (vzw Les parents concernés)
Verslaggevers
Yasmine Kherbache en Ward Kennes

Stand van zaken

Stand van zaken in Europa

Referentie Europees Parlement

Nationale parlementen EU (ipex)

Meer details