Het parlement in coronatijden

Het Vlaams Parlement werkt verder, ook in voortdurende coronatijden. Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd om de parlementaire werking coronabestendig te maken.

Lees hier meer over het parlement in coronatijden  

Mededeling van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement bestaat dit jaar 50 jaar. Een aanleiding voor het magazine Newsweek om het Vlaams Parlement een aanbod te doen om een themanummer rond deze historische gebeurtenis te maken.

Newsweek – dat redactionele verantwoordelijkheid draagt - schetst op 130 pagina’s de geschiedenis van het Vlaams Parlement evenals een terugblik op de Vlaamse emancipatie voor 1971. Verschillende personen die mee vorm hebben gegeven aan de emancipatie van taal en volk worden vanaf pagina 122 belicht. Daar worden ook twee namen vermeld die er mee voor gezorgd hebben dat een bepaalde periode uit de Vlaamse geschiedenis door de collaboratie met Nazi-Duitsland is gekleurd: August Borms en Staf De Clercq. De opname van deze twee personen in het overzicht ligt bijzonder gevoelig, maar zwarte pagina’s uit onze geschiedenis mogen niet doodgezwegen worden. Enkel door deze zeer kritisch te benaderen, kunnen er lessen uit getrokken worden. 

Alle aspecten – positief én negatief - van het verleden kritisch durven benaderen, is de enige juiste aanpak. In Newsweek hebben Prof. Dr. Bruno De Wever in samenwerking met Prof. em. Emmanuel Gerard zeer kritische artikels geschreven over die gitzwarte bladzijden uit het verleden van Vlaanderen. Deze artikels veroordelen de collaboratie zonder meer. Ook in de permanente tentoonstelling in het Bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement wordt die periode niet doodgezwegen, maar correct gekaderd gebracht. Dit alles onder het motto: trek lessen uit het verleden en laat dit nooit meer gebeuren.  

Het Vlaams Parlement begrijpt dat mensen aanstoot kunnen nemen aan de vormgeving van het magazine. August Borms en Staf De Clercq worden immers in een overzicht opgenomen samen met o.a. Edward Coremans, Adolf Daens en Camille Huysmans. Hoewel er duiding onder hun foto’s staat, hadden zij in dit overzicht niet opgenomen mogen worden. Het Vlaams Parlement betreurt de opschudding die hierdoor ontstaan is en drukt zijn spijt uit dat mensen zich hierdoor ongewild beledigd en gekwetst voelen. Het Vlaams Parlement keurde op 20 maart 2002 een resolutie goed waarin de collaboratie zonder meer wordt veroordeeld. Als volwassen parlement blijft het Vlaams Parlement het verleden recht in de ogen kijken en blijft het zich bewust van de fouten uit het verleden om erover te waken dat ze in de toekomst niet meer gemaakt kunnen worden.

Liesbeth Homans, voorzitter Vlaams Parlement, namens het Uitgebreid Bureau

Agenda

Actueel

coronavirus

Dossier

Corona

In dit dossier worden de parlementaire documenten in verband met het Vlaamse coronabeleid samengebracht en verwijzingen naar bijkomende informatie opgenomen.

Dossier

Gezondheid

Met zijn Gezondheidsbeleid stuurt de Vlaamse Overheid de werking van de ziekenhuizen, verpleeginstellingen, psychiatrische inrichtingen enz. Verder regelt de Vlaamse Overheid ook de preventieve gezondheidszorg.

Dossier

Begroting 2021

Dit dossier bevat alle informatie over de documenten van de begroting 2021, hoe het parlement de begroting behandelt en wat de meest recente evoluties van de begrotingsbesprekingen.zijn. Op deze pagina staan ook de beleidsintenties2020-2021 van de

Vlaams Parlement in beeld

(Her)bekijk de commissievergaderingen
Bekijk de commissievergadering

Ook te (her)bekijken via de agenda en de pagina's van de commissies.

(Her)bekijk op vlaamsparlement.tv(Her)bekijk op vlaamsparlement.tv

(Her)bekijk ook via de kanalen 42 (Telenet), 80 (Orange) en 175 (Proximus TV)

Wie zit waar in het Vlaams Parlement?

35
zetels
23
zetels
19
zetels
16
zetels
14
zetels
13
zetels
4
zetels