Woensdag 9 september zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op woensdag 9 september zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van de informaticasystemen.
De werken starten om 13:00u en duren tot 18:00u.
Onze excuses.

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Op woensdag 4 september 2019 tussen 7:30u en 9:30u zijn er werken gepland aan de webservers.

Op 4 september vindt een upgrade van onze webservers plaats. We moeten de webservers daarvoor tijdelijk uitschakelen. We proberen de hinder te beperken door dit 's ochtends vroeg te doen: de upgrade start om 07:30 uur en duurt - vermoedelijk - 2 uur. 
Daardoor zijn de websites www.vlaamsparlement.be en www.flemishparliament.eu, de documentenserver en de webservices niet beschikbaar. 
Onze excuses voor het ongemak.

 

Onderhoudswerkzaamheden

Wegens onderhoudswerkzaamheden zijn de meeste webpagina's niet beschikbaar op woensdag 27 december en donderdag 28 december 2017
Onze excuses voor het ongemak.


U kunt voorstellen, ontwerpen en andere parlementaire stukken van onder andere het Vlaams Parlement raadplegen via de databanken van de Raad van State: http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/?page=parlement
U kunt de volledige geconsolideerde Vlaamse regelgeving vanaf 1 januari 1959 tot vandaag raadplegen via de Vlaamse Codex: https://codex.vlaanderen.be/

 

Vrijdag 31 maart: digitale verhuisoperatie

Vrijdag 31 maart tussen 12:00u en 20:00u verhuizen we onze documenten, databanken en digitale diensten naar nieuwe en krachtigere servers. Tijdens die verhuizing kan u geen gebruik maken van de website, open data, het intranet en van de digitale indiening. 

 

Update zoekmachine

De inhoud van de zoekmachine wordt ververst op 24 en 25 januari, daardoor zijn de documenten van voor 1999 nog niet allemaal terugvindbaar. Onze excuses.

Onze excuses

Door een technisch defect zijn de pagina's over de parlementaire documenten niet bereikbaar. We werken zo snel als mogelijk aan een oplossing.

Technisch onderhoud

Vrijdag 27 mei tussen 16.00u en 17.30u zijn deze website en de webservices tijdelijk niet toegankelijk omdat we werken aan de parlementaire databank.
Deze onderbreking zal normaal gezien maximaal anderhalf uur duren.

 

Politieke Partijen

Politieke partijen zijn verenigingen van natuurlijke personen die aan de verkiezingen deelnemen en ernaar streven het beleid te beïnvloeden op basis van hun statuten en programma.

 

Politieke partijen en democratie

Elke politieke partij ontwikkelt een visie over de wijze waarop maatschappelijke problemen het best aangepakt worden. Deze visie, ideologie of – concreter – dit partijprogramma wordt tijdens de verkiezingen verdedigd door de kandidaten die door de politieke partij voorgedragen worden.  De kiezer kan bij de verkiezingen dan beslissen welke visie hij of zij het best vindt.

Na de verkiezingen streven de partijen ernaar om via hun verkozen parlementsleden en eventueel via deelname aan de regering de oplossingen die die partij in haar programma ingeschreven heeft, om te zetten in concrete maatregelen. In het Parlement verenigen de verkozen leden van een politieke partij zich normaal in een fractie, met dezelfde naam  als de politieke partij.

 

Financiering van politieke partijen door het Vlaams Parlement

Politieke partijen hebben verschillende financieringsbronnen. Ook het Vlaams Parlement financiert politieke partijen, als hun verkozenen in het Vlaams Parlement een fractie van ten minste vijf leden vormen. Elke partij die aan die voorwaarde voldoet, ontvangt een vast bedrag dat voor alle partijen gelijk is, en een variabel bedrag dat afhangt van het aantal geldige stemmen dat bij de laatste verkiezingen uitgebracht werd op lijsten van die partij.

Wil je meer weten over de financiering van politieke partijen door het Vlaams Parlement ? Lees artikel 8 van het reglement van het Vlaams Parlement.

Ga naar de websites van de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in het Vlaams Parlement:

N-VA CD&V OpenVLD sp.a
Groen Vlaams Belang PVDA  

 

Automatische mails tijdelijk buiten gebruik

Door een technisch defect werken de automatische mails van onze site (blijf op de hoogte, feedback, bestelformulier) tijdelijk niet meer. Al uw reacties  e.d. kunt u blijven mailen aan info@vlaamsparlement.be.