U bent hier

Kieskringen en kiescolleges

(Provinciale) kieskringen

Voor de verkiezing van het Vlaams Parlement wordt gestemd in 6 kieskringen. Een politieke partij die in heel Vlaanderen wil deelnemen aan de verkiezingen moet in elke kieskring een aparte kandidatenlijst voordragen.

  • Het Vlaamse Gewest is verdeeld in 5 kieskringen die samenvallen met de 5 Vlaamse provincies.
  • De 19 Brusselse gemeenten vormen een aparte kieskring: de kieskring Brussel-Hoofdstad.

Kiescolleges

kieskringen in vlaanderen, met het aantal zetelsEen kiescollege is de verzameling van kiezers die in een kieskring wonen.

  • Elk kiescollege van een kieskring kiest een vooraf vastgelegd aantal parlementsleden uit de kandidatenlijsten die worden voorgedragen in zijn kieskring.
  • Hoeveel verkozenen er in elke kieskring te verkiezen zijn, wordt bepaald op grond van de bevolkingscijfers van de kieskringen. Elke 10 jaar berekent de Vlaamse Regering het aantal zetels per kieskring (aangegeven op de kaart).

 

Brussel-Hoofdstad

Brussel-Hoofdstad is een kieskring waar zowel Nederlandstalige als Franstalige kandidatenlijsten voorgedragen kunnen worden.

  • In Brussel-Hoofdstad zijn er twee kiescolleges, een Nederlandstalig kiescollege dat bestaat uit de kiezers die een stem uitbrengen op een Nederlandstalige lijst en een Franstalig kiescollege dat bestaat uit de kiezers die een stem uitbrengen op een Franstalige lijst.
  • De 6 Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden gekozen door het Nederlandstalige kiescollege van de Brusselse kieskring. De inwoners van Brussel moeten eerst stemmen voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Alleen de kiezers die voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een stem hebben uitgebracht op een Nederlandstalige lijst of zich onthouden hebben, kunnen deelnemen aan de verkiezing van de 6 Brusselse leden van het Vlaams Parlement.