U bent hier

Legislatuurverslag 2014-2019

Het Legislatuurverslag 2014-2019 van het Vlaams Parlement bevat vooreerst een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten van de werking van het Vlaams Parlement, op basis van de uitvoering van het beleidsplan 'Plenum 2.0 2014-2019'. Vervolgens focust het verslag op de voornaamste transversale thema’s die op politiek vlak veel aandacht kregen. De meest opvallende thema's op het vlak van het wetgevend werk zijn tot slot gebundeld per beleidsdomein.