U bent hier

Voorzitterschap en Bureau

Tijdens de installatievergadering van 18 juni 2019 verkoos het Vlaams Parlement de parlementsvoorzitter en het Vast Bureau. De voorzitter is de vertegenwoordiger en woordvoerder van het Vlaams Parlement. De voorzitter leidt de plenaire vergaderingen en is verantwoordelijk voor de protocollaire ontvangsten.

Op 18 juni 2019 werd Kris Van Dijck (N-VA) verkozen tot parlementsvoorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij werd op 13 juli 2019 opgevolgd door Wilfried Vandaele (N-VA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 2 oktober 2019 verkoos de plenaire vergadering Liesbeth Homans (N-VA) tot nieuwe voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Vast Bureau, kortweg het Bureau genoemd, zorgt voor het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement. Het bestaat uit de voorzitter, vier ondervoorzitters en drie secretarissen. Bij het begin van elk zittingsjaar wordt het Bureau opnieuw verkozen. 

Het Vlaams Parlement heeft ook een Uitgebreid Bureau, waarin naast de leden van het Vast Bureau ook de voorzitters van de erkende fracties zitting hebben. Het Uitgebreid Bureau coördineert de politieke werking van het Vlaams Parlement.