U bent hier

De Vlaamse Gemeenschap en de VGC: partnerschap in gelijkwaardigheid of hiërarchie?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de prioritaire partner van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Een Brusseldecreet moet de krijtlijnen in de relatie Vlaanderen-VGC en de financiële stromen vastleggen, met een duidelijk afsprakenkader, een strategisch meerjarenplan en een modern begrotings- en rekeningstelsel. Een voorstel van Brusseldecreet is in de vorige legislatuur gestrand. Benjamin Dalle, de huidige minister van Brussel, kondigt een nieuw Brusseldecreet aan.

Er bestaat geen eensgezindheid tussen de Vlaamse politieke partijen over hoe dat partnerschap eruit moet zien. Voor de oppositiepartijen Groen en sp.a moet de VGC meer autonomie krijgen met een onvoorwaardelijke dotatie, in een relatie van gelijkwaardigheid. Voor de meerderheidspartijen, vooral de N-VA, moeten de middelen voor de VGC gekoppeld worden aan meer voorwaarden en een betere controle door de Vlaamse Gemeenschap.

 

Lees en herbekijk

  • Vraag om uitleg aan minister Benjamin Dalle over de responsabiliseringsbijdrage voor pensioenen in de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (16 oktober 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Benjamin Dalle over een nieuw Brusseldecreet (6 november 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Benjamin Dalle over de financiering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (6 november 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Bespreking van de algemene uitgavenbegroting 2020 voor de bevoegdheid Brussel en de beleidsnota Brussel 2019-2024 in de commissie (27 november 2020)

Lees het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

Lees de beleidsnota Brussel 2019-2024

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Benjamin Dalle over de Brusselnorm (11 december 2019)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Benjamin Dalle over de actualisering van de Brusselnorm (12 februari 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Benjamin Dalle over het strategische meerjarenplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (20 mei 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Vraag om uitleg aan minister Benjamin Dalle over een nieuw Brusseldecreet (3 juni 2020)

Herbekijk de bespreking en lees het verslag

  • Bespreking van de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2020 in commissie (27 mei 2020)

Lees het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

Herbekijk de bespreking en lees het verslag