U bent hier

Wijziging Onroerenderfgoeddecreet

Onroerend erfgoedkalender icoon   Januari - juli 2018

Icoon Thema   Onroerend Erfgoed
 

Zoals bepaald in het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 (link naar https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/het-regeerakkoord-van-de...), werd  de onroerenderfgoedregelgeving in 2017 geëvalueerd. Een evaluatierapport bundelt de resultaten  en lag op zijn beurt aan de basis van de conceptnota ‘Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie’. Na de parlementaire bespreking van die nota in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed en de plenaire vergadering, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om het Onroerenderfgoeddecreet bij te sturen. Die wijziging werd op 4 juli 2018 goedgekeurd, samen met een voorstel van resolutie. Het voorstel van resolutie is gericht op de verdere uitwerking van de regeling door de Vlaamse Regering.

 

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch