U bent hier

Wooncrisis bij bepaalde doelgroepen van de private huurmarkt

huurwoningkalender icoon   November 2016 - Juni 2017

Icoon Thema   Wonen
 

Ondanks belangrijke inspanningen van de Vlaamse Regering om meer sociale woningen te bouwen of te renoveren, groeit het aantal kandidaat-huurders voor een sociale huurwoning nog steeds aan. 
Families die geen sociale woning kunnen bemachtigen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht op de private huurmarkt. Daar heerst een grote vraag naar goedkope huurwoningen terwijl het aanbod zeer beperkt is. 
Minister Liesbeth Homans werd in de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en in de Plenaire Vergadering ondervraagd over wantoestanden in de onderste lagen van de private huurmarkt, zoals huurwoningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitseisen of uithuiszettingen wegens het niet kunnen betalen van de huur. 

Lees en herbekijk

 • Actuele vraag over het voorkomen van huisuitzettingen, naar aanleiding van de berichtgeving over dak- en thuisloze minderjarigen in Vlaanderen van Gwenny De Vroe aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Jo Vandeurzen 
  Actuele vraag over dakloze kinderen van An Moerenhout aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Jo Vandeurzen
  Actuele vraag over de aanpak van dakloosheid, in het bijzonder bij kinderen en jongeren van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen
  Actuele vraag over dak- en thuisloze minderjarigen van Katrien Partyka aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Jo Vandeurzen

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vragen

 • Vraag om uitleg over de precaire situatie van vluchtelingen op de huurmarkt van Katrien Partyka aan minister Liesbeth Homans

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg 

 • Actuele vraag over de toekomstige prijsstijgingen op de huurmarkt van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans
  Actuele vraag over de verwachte forse stijging van de huurprijzen op de private huurmarkt van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vragen 

 • Vraag om uitleg over uithuiszettingen tijdens de winterperiode van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Actuele vraag over de daling van het aantal huurders in Vlaanderen en de beleidsconclusies die de minister daaruit trekt voor haar beleid ten aanzien van de private huurmarkt van Mercedes Van Volcem aan minister Liesbeth Homans

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vraag
 • Gedachtewisseling met de Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat, over hun advies Kinderen en Huisvesting

  Lees het verslag van de gedachtewisseling (pdf)

 • Vraag om uitleg over het advies van de Vlaamse Woonraad over de wooncrisis in de onderste lagen van de private huurmarkt van An Christiaens aan minister Liesbeth Homans

  Vraag om uitleg over de krapte op de huurmarkt van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans
  Vraag om uitleg over de wooncrisis op de onderste segmenten van de private huurmarkt van An Moerenhout aan minister Liesbeth Homans

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch