U bent hier

Werkervaring en wijk-werken

wijkwerkkalender icoon   Oktober 2016 - Juli 2017

Icoon Thema   Werk
 

Als gevolg van de zesde staatshervorming kreeg Vlaanderen een aanzienlijke uitbreiding van de bevoegdheden inzake Werk. De Vlaamse Regering koos ervoor de overgedragen tewerkstellingsmaatregelen niet zonder meer over te nemen maar ze te vereenvoudigen en af te stemmen op de Vlaamse arbeidsmarkt en het Vlaamse activeringsbeleid.

De Vlaamse overheid creëerde een nieuw stelsel van tijdelijke werkervaring, met onder meer de gedeeltelijke integratie van de tewerkstelling van leefloongerechtigden. Werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt, onder wie langdurig werkzoekenden, die beschikken over voldoende leervermogen en ontwikkelpotentieel, kunnen instromen in het traject tijdelijke werkervaring. De bedoeling is dat zij tijdens het traject competenties verwerven en/of hun competenties versterken in reële werksituaties.

De PWA’s (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen) werden hervormd tot een nieuw stelsel van wijk-werken. Daarin zullen werkzoekenden tegen een kleine vergoeding (bovenop de werkloosheidsuitkering) een beperkt aantal uren wijk-werken kunnen presteren in een laagdrempelige werkomgeving. Het wijk-werken moet functioneren als geleidelijke opstap richting tewerkstelling in het normaal economisch circuit en zal onderdeel uitmaken van een traject naar werk.

De Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid heeft de voorbije jaren de hervormingen van de tewerkstellingsmaatregelen, van bij het begin van de legislatuur aangekondigd, van nabij en kritisch opgevolgd. Dat gebeurde via bespreking van de conceptnota’s en vragen om uitleg. Dit zittingsjaar werden uiteindelijk de ontwerpen van decreet betreffende tijdelijke werkervaring en wijk-werken ingediend en goedgekeurd. 

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch