U bent hier

Uitvoering Maatwerkdecreet

maatwerkbedrijfkalender icoon   Oktober 2016 - April 2017

Icoon Thema   Sociale Economie
 

Naar aanleiding van een procedure ingesteld door twee maatwerkbedrijven schorste de Raad van State bij arrest van 26 januari 2016 het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering bij het Maatwerkdecreet (decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling). Daardoor moest de Vlaamse Regering de oude regelgeving inzake beschutte en sociale werkplaatsen opnieuw in werking laten treden en reparatiebesluiten goedkeuren. Dit had ernstige gevolgen voor de financiering van de maatwerkbedrijven en de toeleiding van werknemers naar deze bedrijven.

In oktober 2016 sloot de regering een principeakkoord met de koepelorganisaties van de sector. Dat akkoord werd vertaald in een nieuw Maatwerkbesluit, het zogenaamde Maatwerkbesluit-bis, dat de Vlaamse Regering goedkeurde op 17 februari 2017 , en dat leidde tot de stopzetting van de procedure bij de Raad Van State.

In de periode van de schorsing kwam er een evaluatie van het nieuwe toeleidingsinstrument – de screening van de doelgroepmedewerkers op basis van ICF (International classification of functioning, disability and health). De Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid ondervroeg minister van Sociale Economie Liesbeth Homans geregeld over de stand van zaken. 

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch