U bent hier

Uitrol digitale bouwvergunning en omgevingsvergunning

ruimtelijke ordeningkalender icoon   September 2016 -September 2017

Icoon Thema   Ruimtelijke Ordening
 

Op het einde van de vorige legislatuur werd de integratie van de bouw- en milieuvergunning in de omgevingsvergunning decretaal geregeld. De voorziene inwerkingtreding op 23 februari 2017 bleek niet haalbaar en werd tot tweemaal toe uitgesteld. Eerst tot 1 juni 2017 en ten slotte tot 1 januari 2018. Problemen met het digitale loket lagen hierbij aan de grondslag.

Lees en herbekijk

  • Voorstel van decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning – spoedprocedure in plenaire van 25 januari 2017 – uitstel tot 1 juni 2017

    Lees het voorstel van decreet
  • Voorstel van decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning – spoedprocedure in plenaire van 24 mei 2017 - uitstel tot 1 januari 2018

    Lees het voorstel van decreet
  • Hoorzitting op 24 maart 2017 over de implementatie van de omgevingsvergunning

    Lees het verslag van de hoorzitting 

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch - thema Ruimtelijke ordening