U bent hier

(Uitgebreid) Bureau 2016-2017

Bureau van 2014-15kalender icoon   September 2016 - september 2017

Icoon Thema   Vlaams Parlement
 

Het Vast Bureau wordt bij de opening van elk zittingsjaar opnieuw verkozen door de plenaire vergadering. Het bestaat uit de voorzitter, vier ondervoorzitters en drie secretarissen. Op 26 september 2016 verkoos de plenaire vergadering het Bureau voor het parlementaire zittingsjaar 2016-2017. De samenstelling van het Bureau is niet gewijzigd in 2016-2017. Het Uitgebreid Bureau bestaat uit het Vast Bureau en de fractievoorzitters.

Het Vast Bureau staat in voor de dagelijkse leiding en het administratieve beheer van het Vlaams Parlement, en neemt beleidsbeslissingen onder meer over de financiën, de infrastructuur en het personeel van het parlement.

Het Uitgebreid Bureau regelt de zuiver politieke aangelegenheden: de agenda van de plenaire vergadering, de ontvankelijkheid en de behandeling van interpellaties, de coördinatie van de werking van de commissies en het verbeteren van de politieke werking van het Vlaams Parlement.

Het Uitgebreid Bureau pleegt viermaal per jaar overleg met de voorzitters van de commissies, onder meer om afspraken te maken over de goede werking van de commissies.

In dat kader bracht een uitgebreide delegatie van het Vlaams Parlement op 30 mei 2017 een werkbezoek aan de Raad van State. Verschillende korpschefs van de Raad en verschillende leden van het auditoraat en van de kamers van de afdeling Wetgeving heetten de deelnemers welkom. Ze lichtten de adviserende functie van de afdeling Wetgeving aan het Vlaams Parlement toe. Verder belichtten ze de mogelijkheden deze functie verder te optimaliseren om de kwaliteit van de Vlaamse decreten te verbeteren. Daarna wisselden de vertegenwoordigers van beide instellingen hun beschouwingen en inzichten uit tijdens een gedachtewisseling, elk vanuit hun eigen rol in de totstandkoming van de regelgeving.

 

Samenstelling van het (Uitgebreid) Bureau van 26 september 2016 - 25 september 2017

Vast Bureau

Jan Peumans, voorzitter

Jan Peumans, voorzitter; Peter Van Rompuy, eerste ondervoorzitter;  Wilfried Vandaele, tweede ondervoorzitter;  Marino Keulen, derde ondervoorzitter;  Caroline Gennez, vierde ondervoorzitter;  Nadia Sminate, secretaris;  Kris Van Dijck, secretaris;  Sonja Claes, secretaris.

Fractievoorzitters

Matthias Diependaele (N-VA),  Koen Van den Heuvel (CD&V),  Bart Somers (Open VLD), Joris Vandenbroucke (sp.a),  Björn Rzoska (Groen),  Chris Janssens (Vlaams Belang)

 

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch - teksten over Vlaams Parlement / Vlaamse Regering