U bent hier

Transitie naar Industrie 4.0

transitie industriekalender icoon   November 2016 - September 2017

Icoon Thema   Economie
 

Om de doelstellingen van Visie 2050 te laten slagen, heeft de Vlaamse Regering zeven transitieprioriteiten aangeduid die de noodzakelijke veranderingen sneller moeten helpen realiseren. ‘De sprong maken naar Industrie 4.0’ is een van die prioriteiten. Industrie 4.0 is een verzamelnaam voor nieuwe technologieën en concepten binnen de kennis- en maakeconomie en verwijst onder meer naar de doorgedreven digitalisering van de industrie. Andere transitieprioriteiten die de commissie aanbelangen zijn die over circulaire economie en levenslang leren.

In een aantal strategische domeinen heeft de Vlaamse Regering ook speerpuntclusters aangeduid, samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, kennisinstellingen en de overheid. De speerpuntclusters moeten onder meer een actieve rol opnemen in de aangeduide transitiedomeinen.

De Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid startte in november 2016 de behandeling van een voorstel van resolutie van Groen over de opmaak van een inclusieve en duurzame robot- en digitale agenda voor Vlaanderen. De evolutie van digitalisering en robotisering heeft een grote impact op de aard en de beschikbaarheid van jobs. Er zullen nieuwe competenties nodig zijn bij de werknemers, maar echte innovatie biedt ook nieuwe kansen voor economische groei en sociale ontwikkeling. De indieners van het voorstel van resolutie willen deze discussie hoog op de maatschappelijke agenda en onderzoeksagenda plaatsen. De commissie hield hoorzittingen over digitalisering en robotisering en over de transitieprioriteiten Industrie 4.0 en ‘Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan’.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch