U bent hier

Preventie van gewelddadige radicalisering

deradicaliseringkalender icoon   Oktober 2016 - Juni 2017

Icoon Thema   Commissie Radicalisering
 

De Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering stelde in het zittingsjaar 2014-2015 een resolutie op met beleidsvoorstellen aan de Vlaamse Regering om aan de problematiek van de gewelddadige radicalisering te remediëren. Sindsdien rapporteert de Vlaamse Regering in deze commissie zesmaandelijks over haar actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme. De problematiek van de bestrijding van gewelddadige radicalisering bleef actueel tijdens het zittingsjaar 2016-2017 en kwam ook aan bod in diverse andere commissies via vragen om uitleg en interpellaties (Binnenlands Bestuur, Welzijn, Onderwijs …) en tijdens de actuele vragen in de plenaire vergadering.

 

Lees en herbekijk

 • Vraag om uitleg over de betrokkenheid bij de Belgisch-Nederlandse burgemeesterstop over radicalisering en de aanpak van teruggekeerde Syriëstrijders

  Lees en herbekijk de vraag om uitleg
 • Vraag om uitleg van Chris Janssens aan minister Liesbeth Homans over de problemen in verband met de toegang tot de databanken met betrekking tot potentiële jihadi's
  Vraag om uitleg van Ward Kennes aan minister Liesbeth Homans over de toegang van de Vlaamse Gemeenschap tot de Foreign Terrorist Fighters databank (FTF-databank)

  Lees het verslag van de vragen om uitleg
 • Vraag om uitleg van Chris Janssens aan minister Liesbeth Homans over de invloed van het salafisme in de door de Vlaamse overheid erkende moskeeën

  Lees het verslag van de vraag om uitleg
 • Vraag om uitleg van Katrien Schryvers aan minister Jo Vandeurzen over de opvang van kinderen van Syriëstrijders

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg
 • Vraag om uitleg van Nadia Sminate aan minister Jo Vandeurzen over de aanpak van radicalisering in de Vlaamse gevangenissen

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg
 • Vraag om uitleg van Marnic De Meulemeester aan minister Jo Vandeurzen over de opvolging van minderjarigen en personen in vrijheid onder voorwaarden door de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC)

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg
 • Actuele vraag van Chris Janssens aan minister-president Geert Bourgeois over de nasleep van de mislukte aanslag in Brussel-Centraal gisteren

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vraag
 • Actuele vraag van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans over de gevolgen van een eventuele uitbreiding van het Kanaalplan tot alle Vlaamse gemeenten en het overleg ter zake tussen de verschillende beleidsniveaus

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vraag
 • Actuele vraag van Bart Somers aan minister-president Geert Bourgeois over het oprukkende wahabitisch salafisme in ons land

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vraag

 • Actuele vraag van Nadia Sminate aan minister Jo Vandeurzen over de radicalisering in de Vlaamse gevangenissen
  Actuele vraag van Ward Kennes aan minister Jo Vandeurzen over de aanpak van radicalisering in de gevangenissen
  Actuele vraag van Yasmine Kherbache aan minister Jo Vandeurzen over de samenwerking met de federale overheid bij de aanpak van de radicalisering in de gevangenissen

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vragen

 • Vraag om uitleg van Joris Poschet aan minister Hilde Crevits over de aanspreekpunten inzake jeugdcriminaliteit voor scholen bij de lokale politiezone

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg van Chris Janssens aan minister Hilde Crevits en minister Liesbeth Homans over de via het islamonderwijs verspreide angstcultuur onder jonge moslims

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Hoorzitting met federaal procureur Frédéric Van Leeuw over de rol van de gemeenschappen bij de opvolging van terreurverdachten

  Lees het verslag van de hoorzitting

 • Gedachtewisseling over de derde voortgangsrapportage over de uitvoering van de resolutie betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering en van het actieplan van de Vlaamse Regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme

  Lees het verslag van de gedachtewisseling

 • Gedachtewisseling over de presentatie van het geactualiseerde actieplan van de Vlaamse Regering ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering

  Lees het verslag van de gedachtewisseling

 

Een volledig overzicht van de werkzaamheden van de commissie Radicalisering is te vinden op de pagina van de commissie

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch