U bent hier

Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap

rolstoelgebruikerkalender icoon   Oktober 2016 - Juli 2017

Icoon Thema   Welzijn en Gezin
 

De persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap draagt bij aan vraaggestuurde zorg en ondersteuning, en aan zorggarantie voor de mensen met een handicap. Na de goedkeuring van het decreet begin 2014 zit de uitvoering ervan stilaan op kruissnelheid. De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin volgt de uitvoering van heel nabij. 

Lees en herbekijk

 • Actuele vraag over het gebrek aan toegankelijke zorg voor kinderen met ernstig autisme van Vera Jans aan minister Jo Vandeurzen

  Actuele vraag over de weigering van gehandicapteninstellingen om een jongen met complexe problematiek op te nemen van Martine Taelman aan minister Jo Vandeurzen

  Actuele vraag over de mogelijke omzetting van een persoonsvolgend convenant naar een persoonlijke-assistentiebudget van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vragen

 • Vraag om uitleg over het persoonsvolgend convenant van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg over de inschaling van personen met een handicap die beschikken over een eigen opvangnetwerk in het kader van de persoonsvolgende financiering van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen

  Interpellatie over problemen bij de transitie van persoonlijke-assistentiebudget (PAB) naar persoonsvolgend budget (PVB), met name wat betreft de zorggarantie voor personen met een zware handicap die tijdens het weekend thuis worden opgevangen van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg en de interpellatie 

 • Gedachtewisseling over de stand van zaken van de transitie naar en de opstart van de persoonsvolgende financiering

  Lees het verslag van de gedachtewisseling

 • Vraag om uitleg over de dienstverleningsovereenkomst voor mensen met een beperking binnen de persoonsvolgende financiering van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Voorstel van resolutie betreffende het versneld openstellen van de persoonsvolgende financiering voor minderjarige personen met een handicap van Bart Van Malderen, Elke Van den Brandt en Freya Van den Bossche

  Lees het verslag over de bespreking

 • Vraag om uitleg over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van persoonsvolgende financiering voor mensen met een handicap van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg over de vergoeding van de voorlopige bewindvoerders van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

 • Vraag om uitleg over het zwemcomplex Het Dolfijntje voor mensen met een beperking van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen

  Interpellatie over de alarmerende berichten uit de sector van personen met een handicap en de link met de haperende invoering van de persoonsvolgende financiering in de sector van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg en interpellatie

 • Vraag om uitleg over de invoering van het persoonsvolgend budget van Martine Taelman aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over het sluiten van contracten met een zorgaanbieder van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over de aanhoudende problemen bij de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Vraag om uitleg over de gelijkschakeling inzake financiering van de voorzieningen voor personen met een handicap van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over de gelijkschakeling van voorzieningen voor personen met een handicap inzake het invoeren van de persoonsvolgende financiering (PVF) van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over de afstemming tussen de persoonsvolgende financiering en de revalidatiecentra van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over de mededeling aan de aanvragers van een persoonsvolgend budget van hun plaats in de prioriteitencategorie door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over de continuïteit van een contract binnen de persoonsvolgende financiering (PVF) van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over de garantie van zorg bij het overstappen van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) naar een persoonsvolgend budget (PVB) van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen

  Gedachtewisseling over de stand van zaken van de transitie naar de persoonsvolgende financiering

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg en de gedachtewisseling

 • Vraag om uitleg over de zorgcontinuïteit voor minderjarige personen met een beperking van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over de monitoring van de woon- en leefkosten ten opzichte van het beschikbare budget van een persoon met een beperking van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over de stap van zorginstellingen bij de Raad van State inzake het nieuwe financieringssysteem voor personen met een beperking van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over de procedure bij de Raad van State tegen de ongelijke financiering van voorzieningen als gevolg van de persoonsvolgende financiering (PVF) van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over het tekort aan personeel in de sector van personen met een handicap van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over de evaluatie van aanvragen met betrekking tot het inroepen van noodsituaties binnen de persoonsvolgende financiering (PVF) van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over het wegwerken van de ongelijke financiering van voorzieningen binnen de persoonsvolgende financiering (PVF) van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) in Brussel van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over onduidelijkheid op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen

  Vraag om uitleg over een correcte inschaling van personen met een handicap door hun voorziening van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen

  Gedachtewisseling over de stand van zaken van de transitie naar de persoonsvolgende financiering

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg en gedachtewisseling

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch