U bent hier

Opvolging Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

ruimtelijke ordeningkalender icoon   September 2016 -September 2017

Icoon Thema   Ruimtelijke Ordening
 

Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil de Vlaamse Regering een ommekeer realiseren in de ruimtelijke ontwikkeling. Het beleidsplan wil harde ruimtefuncties zoals wonen, werken of voorzieningen maximaal een plaats geven binnen de goedgelegen plekken van het ruimtebeslag en daardoor de druk op de open ruimte verminderen. De Vlaamse Regering keurde het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed op 30 november 2016 waarna een actualiteitsdebat volgde op 7 december.

De gevolgen van dit beleid op de concrete bouwmogelijkheden zou meermaals aanleiding geven tot verhitte discussies, zoals de conceptnota over de woonreservegebieden die de Vlaamse Regering op 8 mei goedkeurde - met het principe van een positieve en negatieve lijst van woonreservegebieden - of de uitlatingen van de Vlaamse Bouwmeester over vrijstaande woningen. 

Het ontwerp van decreet, dat bepalingen bevat om deze ruimtelijke transitie mee vorm te geven, geraakte niet meer gestemd in dit zittingsjaar.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch - thema Ruimtelijke ordening