U bent hier

Opvolging klimaatbeleid

klimaat droogtekalender icoon   November en mei 2017

Icoon Thema   Klimaat
 

De ‘Klimaatcommissie’, opgericht in februari 2016 en voorgezeten door Jan Peumans, onderzocht de implementatie van de afspraken uit de klimaattop van eind 2015 in Parijs en de beleidsmaatregelen voor een transitie op langere termijn in onze maatschappij. De commissie heeft in het zittingsjaar 2016-2017 niet meer vergaderd. Desondanks zijn er twee belangrijke aandachtspunten.

Vooreerst is het werk van de commissie uitgemond in een politiek breed gedragen resolutie, ingediend door commissieleden uit alle erkende fracties. Wegens het naderen van de Vlaamse Klimaat- en Energietop begin december 2016, werd de resolutie echter rechtstreeks in de plenaire vergadering behandeld en aangenomen eind november 2016.

Vervolgens organiseerde het Vlaams Parlement in mei 2017 het eerste interparlementair klimaatoverleg, op initiatief van en voorgezeten door Jan Peumans. Delegaties van de federale Kamer en de Waalse en Brusselse gewestparlementen namen eraan deel, samen met de Klimaatcommissie. De betrokken assemblees vergaderen begin zittingsjaar 2017-2018 opnieuw in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Dan formuleren ze een gezamenlijk standpunt over het klimaatbeleid voor de volgende internationale klimaattop (COP 23) in Bonn in november 2017.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch