U bent hier

Nieuw ondersteuningsmodel inclusief onderwijs

inclusief onderwijskalender icoon   Oktober 2016 - Juli 2017

Icoon Thema   Onderwijs
 

In haar Beleidsbrief Onderwijs 2016-2017 kondigde minister Crevits aan een nieuw ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het leerplichtonderwijs te willen ontwikkelen. De bedoeling was om de expertise, de ondersteuning en de middelen voor onder meer GON en ION en de verschillende (pre)waarborgregelingen in het kader van het M-decreet te integreren. Ook voor het hoger onderwijs wou de Vlaamse Regering een aangepast ondersteuningsmodel.

De sp.a-fractie diende in juli 2016 en eind 2016 respectievelijk een voorstel van decreet over toegang tot het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs voor personen met een handicap én een voorstel van resolutie voor een nieuw ondersteuningsmodel in het leerplichtonderwijs in. Over het voorstel van decreet organiseerde de Commissie voor Onderwijs een hoorzitting.

Begin 2017 legde minister Crevits een nota met de principes van een nieuw ondersteuningsmodel ter advies voor aan de Vlaamse Onderwijsraad. Over deze nota en de stand van zaken van de uitwerking van het nieuwe ondersteuningsmodel werden zowel in de commissie als de plenaire vergadering vragen gesteld aan de minister.

Na het advies van de Vlor volgde een overleg en een akkoord met de sociale partners, waarna ook de meerderheidsfracties van het Vlaams Parlement zich bogen over het nieuwe ondersteuningsmodel. Het bereikte akkoord werd omgezet in verschillende amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVII. Het nieuwe model gaat in op 1 september 2017.

Na de goedkeuring van de nieuwe regeling bleef het onderwerp niet onbesproken. De uitvoering van het decreet en de opstart van de ondersteuningsnetwerken in het bijzonder kwamen nog ter sprake via actuele vragen en vragen om uitleg en een voorstel van resolutie van de Groenfractie. Dat voorstel mondde uit in een nieuwe, door alle fracties goedgekeurde resolutie over de implementatie en de start van de ondersteuningsnetwerken. Daarbij vraagt het Vlaams Parlement onder meer dat de Vlaamse Regering uiterlijk op 1 december 2017 een stand van zaken aan het Vlaams Parlement bezorgt van de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel. 

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch