U bent hier

Woensdag 9 september zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op woensdag 9 september zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van de informaticasystemen.
De werken starten om 13:00u en duren tot 18:00u.
Onze excuses.

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Op woensdag 4 september 2019 tussen 7:30u en 9:30u zijn er werken gepland aan de webservers.

Op 4 september vindt een upgrade van onze webservers plaats. We moeten de webservers daarvoor tijdelijk uitschakelen. We proberen de hinder te beperken door dit 's ochtends vroeg te doen: de upgrade start om 07:30 uur en duurt - vermoedelijk - 2 uur. 
Daardoor zijn de websites www.vlaamsparlement.be en www.flemishparliament.eu, de documentenserver en de webservices niet beschikbaar. 
Onze excuses voor het ongemak.

 

Onderhoudswerkzaamheden

Wegens onderhoudswerkzaamheden zijn de meeste webpagina's niet beschikbaar op woensdag 27 december en donderdag 28 december 2017
Onze excuses voor het ongemak.


U kunt voorstellen, ontwerpen en andere parlementaire stukken van onder andere het Vlaams Parlement raadplegen via de databanken van de Raad van State: http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/?page=parlement
U kunt de volledige geconsolideerde Vlaamse regelgeving vanaf 1 januari 1959 tot vandaag raadplegen via de Vlaamse Codex: https://codex.vlaanderen.be/

 

Vrijdag 31 maart: digitale verhuisoperatie

Vrijdag 31 maart tussen 12:00u en 20:00u verhuizen we onze documenten, databanken en digitale diensten naar nieuwe en krachtigere servers. Tijdens die verhuizing kan u geen gebruik maken van de website, open data, het intranet en van de digitale indiening. 

 

Update zoekmachine

De inhoud van de zoekmachine wordt ververst op 24 en 25 januari, daardoor zijn de documenten van voor 1999 nog niet allemaal terugvindbaar. Onze excuses.

Onze excuses

Door een technisch defect zijn de pagina's over de parlementaire documenten niet bereikbaar. We werken zo snel als mogelijk aan een oplossing.

Technisch onderhoud

Vrijdag 27 mei tussen 16.00u en 17.30u zijn deze website en de webservices tijdelijk niet toegankelijk omdat we werken aan de parlementaire databank.
Deze onderbreking zal normaal gezien maximaal anderhalf uur duren.

 

Nieuw ondersteuningsmodel inclusief onderwijs

inclusief onderwijskalender icoon   Oktober 2016 - Juli 2017

Icoon Thema   Onderwijs
 

In haar Beleidsbrief Onderwijs 2016-2017 kondigde minister Crevits aan een nieuw ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het leerplichtonderwijs te willen ontwikkelen. De bedoeling was om de expertise, de ondersteuning en de middelen voor onder meer GON en ION en de verschillende (pre)waarborgregelingen in het kader van het M-decreet te integreren. Ook voor het hoger onderwijs wou de Vlaamse Regering een aangepast ondersteuningsmodel.

De sp.a-fractie diende in juli 2016 en eind 2016 respectievelijk een voorstel van decreet over toegang tot het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs voor personen met een handicap én een voorstel van resolutie voor een nieuw ondersteuningsmodel in het leerplichtonderwijs in. Over het voorstel van decreet organiseerde de Commissie voor Onderwijs een hoorzitting.

Begin 2017 legde minister Crevits een nota met de principes van een nieuw ondersteuningsmodel ter advies voor aan de Vlaamse Onderwijsraad. Over deze nota en de stand van zaken van de uitwerking van het nieuwe ondersteuningsmodel werden zowel in de commissie als de plenaire vergadering vragen gesteld aan de minister.

Na het advies van de Vlor volgde een overleg en een akkoord met de sociale partners, waarna ook de meerderheidsfracties van het Vlaams Parlement zich bogen over het nieuwe ondersteuningsmodel. Het bereikte akkoord werd omgezet in verschillende amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVII. Het nieuwe model gaat in op 1 september 2017.

Na de goedkeuring van de nieuwe regeling bleef het onderwerp niet onbesproken. De uitvoering van het decreet en de opstart van de ondersteuningsnetwerken in het bijzonder kwamen nog ter sprake via actuele vragen en vragen om uitleg en een voorstel van resolutie van de Groenfractie. Dat voorstel mondde uit in een nieuwe, door alle fracties goedgekeurde resolutie over de implementatie en de start van de ondersteuningsnetwerken. Daarbij vraagt het Vlaams Parlement onder meer dat de Vlaamse Regering uiterlijk op 1 december 2017 een stand van zaken aan het Vlaams Parlement bezorgt van de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel. 

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch

Automatische mails tijdelijk buiten gebruik

Door een technisch defect werken de automatische mails van onze site (blijf op de hoogte, feedback, bestelformulier) tijdelijk niet meer. Al uw reacties  e.d. kunt u blijven mailen aan info@vlaamsparlement.be.