U bent hier

Logiesdecreet getoetst aan de praktijk

vakantie aan zeekalender icoon   Oktober 2016 - Juni 2017

Icoon Thema   Toerisme
 

De Vlaamse Regering had de datum van inwerkingtreding van het Logiesdecreet (officieel het Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies) vastgesteld op 1 april 2017. Dit stelde de regering in staat de nodige uitvoeringsbesluiten te kunnen uitwerken in overleg met de sector en afdoend te kunnen communiceren over de nieuwe regels. De Raad van State had opgemerkt dat een rechtsgrond ontbrak bij een aantal punten van de ontwerpuitvoeringsbesluiten, onder meer inzake de brandveiligheid. Daarom werkten vertegenwoordigers van de meerderheidspartijen en van Groen, een voorstel van decreet uit om aan die opmerkingen tegemoet te komen en het Logiesdecreet in die zin aan te passen. 

Lees en herbekijk

 • Vraag om uitleg over de handhaving van het nieuwe Logiesdecreet van Renaat Landuyt aan minister Ben Weyts

  Vraag om uitleg over het nieuwe Logiesdecreet en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoeringsbesluiten ervan van Cathy Coudyser aan minister Ben Weyts

  Vraag om uitleg over de toenemende regulering van Airbnb van Marnic De Meulemeester aan minister Ben Weyts

  Lees het verslag van de vragen om uitleg

 • Actuele vraag over de uitvoeringsbesluiten bij het Logiesdecreet, met name wat de brandveiligheid betreft van Karin Brouwers aan minister Ben Weyts

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vraag

 • Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, wat betreft de brandveiligheid en de controle op de naleving van de uitbatingsvoorwaarden van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron

  Lees het voorstel van decreet
  Lees het verslag van bespreking

 • Vraag om uitleg over de communicatie met de toeristische sector omtrent het nieuwe Logiesdecreet van Cathy Coudyser aan minister Ben Weyts

  Lees het verslag van de vraag om uitleg

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch