U bent hier

(Inter)gemeentelijke structuren en mandaten

lokaal bestuur - gemeentehuiskalender icoon   Februari - Juni 2017

Icoon Thema   Lokale Overheden
 

In februari 2017 ontstond een publiek debat over de wildgroei aan intercommunale (tussen)structuren. Tijdens het daaropvolgende actualiteitsdebat in de plenaire vergadering bleek er over de partijgrenzen heen consensus te bestaan om op korte termijn maatregelen te treffen met betrekking tot de (tussen)structuren, het aantal mandaten en de vergoedingen binnen de intergemeentelijke samenwerking. De Commissie kreeg van het Uitgebreid Bureau de opdracht hier snel werk van te maken en tegen het zomerreces een aantal maatregelen klaar te hebben.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch - thema Lokale Besturen