U bent hier

Het onverdoofd slachten

Offerfeest Gentkalender icoon   September 2016 - September 2017

Icoon Thema  Dierenwelzijn
 

Het slachten van dieren, al dan niet verdoofd, blijft ook in het zittingsjaar 2016-2017 op de agenda komen. Enerzijds zette het debat over het onverdoofd ritueel slachten zich voort met de voorstelling van het rapport van de bemiddelaar enerzijds en een decretaal verbod op onverdoofd slachten anderzijds, zij het met een tot 2019 uitgestelde inwerkingtreding. Anderzijds gaven undercover gefilmde beelden van een reeks wantoestanden in de reguliere slachthuizen en kippenkwekerijen aanleiding tot grote verontwaardiging en debat. 

Lees en herbekijk

  • Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft (spoedbehandeling)

    Lees en herbekijk het verslag
  • Beleidsbrief Dierenwelzijn 2016-2017

    Lees de beleidsbrief 

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch