U bent hier

Geluidsnormen, vliegroutes en de toekomst van Brussels Airport

landend vliegtuigkalender icoon   December 2016 - Juni 2017

Icoon Thema   Brussel en de Vlaamse Rand
 

De verdeling van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem zorgt voor onenigheid tussen Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. De Brusselse regering legt de nadruk op de levenskwaliteit en nachtrust van zijn bewoners. De Vlaamse Regering wijst vooral op de economische meerwaarde van de nationale luchthaven en wil niet dat alle geluidshinder naar de Vlaamse Rand verschuift. 

Vanaf begin 2017 wou het Brusselse Gewest een einde maken aan zijn gedoogbeleid en zijn strengere geluidsnormen effectief laten gelden voor vliegtuigen die over zijn grondgebied vliegen. Op 2 december 2016 riep de Vlaamse Regering daartegen een belangenconflict in. Het Overlegcomité op 20 februari 2017 bracht geen oplossing. Op 21 februari zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor een tweede belangenconflict. De Brusselse gewestregering liet op 21 februari 2017 weten dat het de boetes voor inbreuken op de geluidsnormen wel zal uitschrijven, maar dat ze die twee maanden lang niet zal innen. 

Bij het aflopen van de termijn van het tweede belangenconflict (21 april) liet de Brusselse regering weten dat de tolerantieperiode voorbij is. Tegelijk liet ze tijd voor onderhandelingen. Tussen het moment van de vaststelling en het moment van de betaling of de inning van de boetes zit immers een administratieve procedure van anderhalf tot twee jaar. Op het Overlegcomité werd besloten op federaal niveau drie werkgroepen op te richten. 

Een oplossing in dit conflict, evenals de nieuwe federale Vliegwet die hier nauw mee verbonden is, laat echter op zich wachten. 

 

Lees en herbekijk

 • Actuele vraag over de gevolgen van de strengere toepassing van de Brusselse geluidsnormen voor de luchthaven van Zaventem van Matthias Diependaele aan minister Ben Weyts

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vraag

 • Vraag om uitleg over het belangenconflict inzake de Brusselse geluidsnormen van Katia Segers aan minister Ben Weyts
  Vraag om uitleg over het conflict tussen de Vlaamse en Brusselse Regering over de Brusselse geluidsnormen van An Moerenhout aan minister Ben Weyts

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Vraag om uitleg over de mogelijke gevolgen van strengere Brusselse geluidsnormen voor vliegtuigen voor de tewerkstelling in en rond Zaventem van Emmily Talpe aan minister Philippe Muyters

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg 

 • Vraag om uitleg over de uitkomst van het Overlegcomité inzake het luchthavendossier van Katia Segers aan minister Ben Weyts
  Vraag om uitleg over het aflopen van het belangenconflict met betrekking tot de Brusselse geluidsnormen van Bart Nevens aan minister Ben Weyts
  Vraag om uitleg over het aflopen van het belangenconflict inzake de geluidsnormen van Gwenny De Vroe aan minister Ben Weyts
  Vraag om uitleg over de uitkomst van het Overlegcomité inzake het luchthavendossier van Katia Segers aan minister Ben Weyts
  Vraag om uitleg over het aflopen van het belangenconflict met betrekking tot de Brusselse geluidsnormen van Bart Nevens aan minister Ben Weyts
  Vraag om uitleg over het aflopen van het belangenconflict inzake de geluidsnormen van Gwenny De Vroe aan minister Ben Weyts

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Actuele vragen over het resultaat van het Overlegcomité

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vragen

 • Interpellatie over de reactie van de Vlaamse Regering op de beslissing van de Brusselse Gewestregering met betrekking tot het invoeren van een nultolerantie rond de Brusselse geluidsnormen van Chris Janssens aan minister Geert Bourgeois

  Lees het verslag en herbekijk de interpellatie

 • Vraag om uitleg over het aantal potentieel gehinderde omwonenden van de luchthaven van Zaventem van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege

  Lees het verslag
   
 • Actuele vraag over het vertrek van cargomaatschappijen uit Zaventem door de strengere toepassing van de Brusselse geluidsnormen van Tom Van Grieken aan minister Ben Weyts

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vraag
   
 • Vraag om uitleg over de gevolgen van de Brusselse geluidsnormen voor de luchtkwaliteit rond de luchthaven van Gwenny De Vroe aan minister Joke Schauvliege

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg
   
 • Vraag om uitleg over toegenomen vliegbewegingen in de Vlaamse Rand van An Moerenhout aan minister Ben Weyts

  Lees het verslag

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch