U bent hier

Gelijkekansenbeleid bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen

diversiteitkalender icoon   Oktober 2016 - Juni 2017

Icoon Thema  Vlaamse administratie
 

Het gelijkekansenbeleid bij de Vlaamse overheid heeft specifiek betrekking op drie aspecten: de man-vrouwverhouding in topfuncties en middenkader, personeelsleden van buitenlandse herkomst, en personeelsleden met een handicap of chronische ziekte. De Vlaamse overheid werkt met streefcijfers en rapporteert jaarlijks over deze cijfers en over de verder geplande acties. Ook buiten deze jaarlijkse voortgangsrapportage biedt dit onderwerp steeds inspiratie voor het stellen van vragen om uitleg, zowel voor wat het gelijkekansenbeleid bij de Vlaamse overheid betreft als dat bij de lokale besturen.

Lees en herbekijk

 • Vraag om uitleg van Guy D'haeseleer aan minister Liesbeth Homans over de tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap in de lokale besturen

  Vraag om uitleg van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans over de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bij lokale besturen

  Lees het verslag van de vragen om uitleg
 • Vraag om uitleg van Kurt De Loor aan minister Liesbeth Homans over het genderbeleid bij de Vlaamse overheid

  Vraag om uitleg van Ingrid Pira aan minister Liesbeth Homans over vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid

  Lees het verslag van de vraag om uitleg
 • Vraag om uitleg van Ward Kennes aan minister Liesbeth Homans over het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) inzake het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid

  Vraag om uitleg van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans over het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) inzake het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid

  Vraag om uitleg van Yasmine Kherbache aan minister Liesbeth Homans over het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) inzake het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid bij de Vlaamse overheid

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg
 • Gedachtewisseling over het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2017 van de Vlaamse overheid

  Lees het verslag van de gedachtewisseling 
 • Vraag om uitleg van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans over het advies van de Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) over de tewerkstelling van kansengroepen bij lokale besturen

  Vraag om uitleg van Sabine de Bethune aan minister Liesbeth Homans over het recente advies van de Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) met betrekking tot de tewerkstelling van kansengroepen bij de lokale besturen in Vlaanderen

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg
 • Vraag om uitleg van Yasmine Kherbache aan minister Liesbeth Homans over onderzoek naar discriminatie bij aanwerving door lokale besturen

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch - Thematisch