U bent hier

Doeltreffendheid van de armoedebestrijding

kinderarmoedekalender icoon   Oktober 2016 - juni 2017

Icoon Thema   Armoedebeleid
 

Minister Liesbeth Homans formuleerde haar belangrijkste doelstellingen over het armoedebeleid in de ‘Beleidsnota Armoedebestrijding 2014-2019’ en in het 'Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019’, dat via voortgangsrapporten wordt opgevolgd en bijgewerkt. De Studiedienst van de Vlaamse Regering publiceert jaarlijks ook de ‘Vlaamse Armoedemonitor’ met talrijke armoede-indicatoren, zodat de evolutie van armoedecijfers kan worden opgevolgd.

Welzijns- en sociale organisaties verenigden zich in ‘Decenniumdoelen 2017’. Sinds 2007 werkt Decenniumdoelen actief mee aan de armoedebestrijding in Vlaanderen en Brussel door in te zetten op zes doelstellingen: gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven. Zij publiceren hierover jaarlijks hun ‘Armoedebarometer’, gebaseerd op eigen indicatoren.

Bij discussies in de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen en in de Plenaire Vergadering bleek dat de meningen over het succes van de armoedebestrijding uiteenliepen, afhankelijk van de interpretatie van beschikbare cijfers en rapporten. 

Lees en herbekijk

 • Actuele vraag over de aanpak van de toenemende kinderarmoede, naar aanleiding van de publicatie van de Armoedebarometer 2016 van An Moerenhout aan minister Liesbeth Homans

  Actuele vraag over de stijgende armoede in Vlaanderen, naar aanleiding van de publicatie van de Armoedebarometer 2016 van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vragen
 • Verslag van de hoorzitting over armoedebestrijding in Vlaanderen namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen

  Lees het verslag 
 • Vraag om uitleg over de Armoedebarometer en de commentaren van de minister ter zake van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans

  Vraag om uitleg over de Armoedemonitor 2017 van An Moerenhout aan minister Liesbeth Homans

  Gedachtewisseling met minister Liesbeth Homans over het voortgangsrapport van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg en de gedachtewisseling
 • Actuele vraag over de toename van de kinderarmoede zoals blijkt uit de kansarmoede-index van Kind en Gezin van An Moerenhout aan minister Liesbeth Homans

  Actuele vraag over de kansarmoede-index van Kind en Gezin en een eventuele bijsturing van het beleid inzake kinderarmoede van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans

  Lees het verslag en herbekijk de actuele vragen 

 

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch