U bent hier

Discussie over de werking van Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum

gelijke kansenkalender icoon   Januari 2017 - Juni 2017

Icoon Thema   Gelijke kansen
 

In 2015 werd het oude Centrum voor de gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding omgevormd naar Unia. Het is als Interfederaal Gelijkekansencentrum actief op federaal niveau en op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen. Unia is onder meer bevoegd voor het bevorderen van gelijke kansen en voor klachten over discriminatie wegens levensbeschouwing, handicap, leeftijd en seksuele oriëntatie. 

Unia stelde op 26 januari 2017 zijn jaarverslag voor in de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen. Kort nadien stelde minister Liesbeth Homans vragen bij de werking van Unia en kondigde aan dat zij hierover een intern onderzoek zou laten voeren. Minister Liesbeth Homans werd in de commissie ondervraagd over haar uitspraken in de pers en over de aard van het voorgenomen onderzoek naar de werking van Unia. 

Lees en herbekijk

 • Verslag van de hoorzitting over het Jaarverslag 2015 van Unia – Interfederaal Gelijkekansencentrum

  Lees het verslag van de hoorzitting

 • Vraag om uitleg over de uitspraken van de minister over het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia van Ward Kennes aan minister Liesbeth Homans 
  Vraag om uitleg over de uitspraken van de minister inzake het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en het advies van de sociale partners over het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid bij de Vlaamse overheid van Yasmine Kherbache aan minister Liesbeth Homans

  Vraag om uitleg over de uitspraken van de minister over het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en initiatieven die in dat verband genomen zullen worden van Chris Janssens aan minister Liesbeth Homans

  Vraag om uitleg over de uitspraken van de minister over Unia van Björn Rzoska aan minister Liesbeth Homans

  Vraag om uitleg over de werking van Unia van Piet De Bruyn aan minister Liesbeth Homans

  Vraag om uitleg over de werking en stijl van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Liesbeth Homans

  Lees het verslag en herbekijk de vragen om uitleg

 • Vraag om uitleg over het jaarverslag 2016 van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia van Elke Van den Brandt aan minister Liesbeth Homans

  Lees het verslag en herbekijk de vraag om uitleg 

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch