U bent hier

Cultureel-erfgoeddecreet en Strategische visienota Cultureel Erfgoed

cultureel erfgoedkalender icoon  Januari 2017 - Juni 2017

Icoon Thema  Cultuur
 

In 2017 organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een eerste hoorzitting en stemming over het ontwerp van decreet houdende het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid en een tweede hoorzitting over de strategische visienota Cultureel Erfgoed. 

Het nieuwe decreet vervangt het Cultureel-erfgoeddecreet van 2012 en heeft als doelstelling de zorg voor en omgang met cultureel erfgoed te bevorderen door een cultureel-erfgoedveld uit te bouwen, een kwaliteitsvolle en duurzame cultureel-erfgoedwerking te bevorderen en de maatschappelijke inbedding van cultureel erfgoed te vergroten.

In het nieuwe decreet staat een strategische visienota ingeschreven. Deze visienota bevat een omgevingsanalyse, uitdagingen voor het veld, prioriteiten voor deze legislatuur, aandachtspunten bij de uitvoering van het decreet en de relatie tot steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch