U bent hier

Bovenlokale en Topsportinfrastructuur

sportinfrastructuurkalender icoon   November 2016 - Juni 2017

Icoon Thema   Sport
 

In het kader van haar ambitie om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen, publiceerde de Vlaamse Regering in november 2016 een globaal sportinfrastructuurplan. Dat kreeg vervolgens zijn weerslag in het ontwerp van Decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Na het plan en het ontwerp van decreet besprak het Vlaams Parlement nog in het voorjaar van 2017 ook de uitvoeringsbesluiten met minister van Sport Philippe Muyters. 
Het nieuwe decreet voorziet in een gerichte uitbouw en ondersteuning van de sportinfrastructuur op basis van de reële behoeften van de (kandidaat-)sporter. 

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch - thema Sport