U bent hier

Audiovisueel beleid Vlaamse producties

tv-schermenkalender icoon   Oktober 2016 - Augustus 2017

Icoon Thema   Media
 

De ontvangst van radio verloopt in Vlaanderen nog bijna uitsluitend via de klassieke FM-band, maar daarin zal verandering komen. De analoge FM-band is immers overbezet. De Vlaamse Regering heeft het plan gelanceerd om volledig over te schakelen naar digitale radio op basis van de hoogkwalitatieve DAB+-standaard. In het afgelopen zittingsjaar stelde ze daarover alvast een conceptnota op in voorbereiding van haar latere ontwerp van decreet. Nagenoeg tezelfdertijd dienden ook leden van de CD&V-fractie een conceptnota in met hun visie op het toekomstige radiolandschap in Vlaanderen.

De Commissie voor Cultuur, Media, Jeugd en Sport behandelde beide conceptnota’s samen en wijdde er een hoorzitting aan.

Op 6 juli 2016 nam de plenaire vergadering eenparig een voorstel van resolutie aan over een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap.

Dankzij technologische ontwikkelingen spelen de media een almaar grotere rol in ons leven. Fictie blijft daarvan een prominent aandeel uitmaken en is goed voor een derde van de audiovisuele consumptie in Vlaanderen. Bovendien blijft fictie van eigen bodem erg aanslaan, met beduidend hogere kijkcijfers dan het gemiddelde. Toch staan onze producties onder druk. Buitenlandse – vooral Amerikaanse – fictie met een wereldwijd bereik kost een omroep maar een fractie van Vlaamse producties, terwijl de inkomsten uit tv-reclame net te lijden hebben onder het doorspoelgedrag van de kijker. 

De Vlaamse overheid voert een beleid om Vlaamse producties te stimuleren, onder andere door het decreet uit 2009 dat audiovisuele dienstenverdelers tot financiële steun aan nieuwe tv-producties verplicht. Ze hebben de keuze tussen een bijdrage aan het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) of een eigen investering in coproducties.

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media volgt het Vlaamse stimuleringsbeleid op de voet. In 2017 liep de doorlichting door Econopolis van het Vlaamse audiovisuele beleid als een rode draad door die debatten. De commissie hoorde naast de onderzoekers ook vertegenwoordigers van de omroepen, dienstenverleners en het VAF.

 

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch