U bent hier

Alternatieve financiering van overheidsinvesteringen

financieringkalender icoon   Oktober  2016 - Juni 2017

Icoon Thema  Financiën en Begroting
 

Op initiatief van Björn Rzoska heeft het Vlaams Parlement in september 2017 een Commissie ad hoc voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen opgericht. Deze dient vormen van alternatieve financiering in kaart te brengen en te onderzoeken hoe in Vlaanderen het peil van investeringen in bv. wegeninfrastructuur of schoolgebouwen significant kan worden verhoogd binnen het kader van de Europese begrotingsregels. De commissie, voorgezeten door Rik Daems, moet tegen eind december 2017 een beleidsnota voorbereiden die de basis vormt voor een themadebat in de plenaire vergadering.

De commissie krijgt ondersteuning van een werkgroep bestaande uit een aantal hoogleraren en onderzoekers van verschillende Vlaamse universiteiten en uit leidinggevenden van PMV. De coördinatie van de werkgroep is in handen van  een auditeur van het Rekenhof die halftijds onder verantwoordelijkheid van de commissie is gesteld.

De commissie organiseerde een reeks hoorzittingen met diverse Vlaamse, federale en Europese instellingen en organisaties en met de leden van de werkgroep. Op basis daarvan heeft de werkgroep een nota met vaststellingen en voorstellen opgesteld, die de commissie nog verder zal bespreken. Eind mei 2017 bracht de commissie een tussentijds verslag over de stand van zaken van de werking uit in de plenaire vergadering.

Lees en herbekijk

Herbekijk de besprekingen in de plenaire vergadering met betrekking tot de commissie:

Herbekijk de hoorzittingen en gedachtewisselingen in de commissie:

 • Hoorzitting over de bestaande toestand in België op het vlak van alternatieve financiering van overheidsinvesteringen, op 9 november 2016

  Herbekijk de hoorzitting

 • Hoorzitting over de bestaande toestand in het buitenland op het vlak van alternatieve financiering van overheidsinvesteringen, op 16 november 2016

  Herbekijk de hoorzitting

 • Hoorzitting over de begrotingsimplicaties van alternatieve financiering van overheidsinvesteringen, op 23 november 2016

  Herbekijk de hoorzitting

 • Hoorzitting over de investeringsaspecten van alternatieve financiering van overheidsinvesteringen, op 30 november 2016

  Herbekijk de hoorzitting

 • Hoorzitting over diverse aspecten van alternatieve financiering van overheidsinvesteringen, toelichting van relevante Vlaamse en internationale onderzoeksprojecten en wetenschappelijke publicaties, onder meer inzake maatschappelijke meerwaarde, op 14 december 2016

  Herbekijk de hoorzitting

 • Hoorzitting met het oog op het vervolgtraject van de commissie, op 11 januari 2017

  Herbekijk de hoorzitting

 • Hoorzitting met het oog op het vervolgtraject van de commissie, en over langetermijnplanning, afwegingskader, centraal management en maatschappelijke meerwaarde van infrastructuurprojecten in Nederland, op 18 januari 2017

  Herbekijk de hoorzitting

 • Hoorzitting over het vervolgtraject van de commissie, over alternatieve financiering van overheidsinvesteringen op lokaal niveau, en over het onderdeel overheidsinvesteringen uit het evaluatierapport van de SERV over de initiële begroting 2017, op 25 januari 2017

  Herbekijk de hoorzitting

 • Gedachtewisseling over de commissiewerkzaamheden tot dusver: analyse en mogelijke conclusies, op 8 februari 2017

  Herbekijk de gedachtewisseling

 • Hoorzitting over mogelijke fiscale stimulansen, de oprichting van een federaal platform en de mogelijke inbreng van de verzekeringssector inzake de financiering van overheidsinvesteringen, op 8 maart 2017

  Herbekijk de hoorzitting

 • Gedachtewisseling over de analyse van de commissiewerkzaamheden tot dusver en de mogelijke conclusies daaruit, op 24 mei 2017

  Herbekijk de gedachtewisseling

 • Gedachtewisseling over de analyse van de commissiewerkzaamheden tot dusver en de mogelijke conclusies daaruit, op basis van de nota met vaststellingen van de coördinator van de academisch-technisch ondersteunende werkgroep, op 21 juni 2017

  Herbekijk de gedachtewisseling 

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch