U bent hier

Afslanking van de provincies (vernieuwde taakstelling en vermindering mandaten)

provinciegebouw Vlaams-Brabantkalender icoon   Oktober 2016 -Juni 2017

Icoon Thema   Lokale Besturen
 

De Vlaamse Regering diende in het zittingsjaar 2016-2017 verschillende ontwerpen van decreet in bij het Vlaams Parlement om te komen tot een verdere afslanking van de Vlaamse Provincies. De goedkeuring hiervan heeft tot gevolg dat de provincies vanaf 2018 niet langer persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn, of cultuur mogen uitoefenen, en geen opcentiemen op de onroerende voorheffing meer kunnen innen. Vanaf de volgende provincieraadsverkiezingen halveert bovendien het aantal te verkiezen provincieraadsleden over alle provincies heen van 350 naar 175. Het aantal gedeputeerden per provincie vermindert van 6 naar 4. Tot slot hertekent het decreet de provinciale kiesdistricten.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch - thema Lokale Besturen