U bent hier

Vluchtelingen

illustratie vluchtelingenkalender icoon   September 2015 - September 2016

Icoon Thema   Vluchtelingencrisis
 

Het thema "Vluchtelingen" kent bijzonder veel facetten, die gaan van het voorzien van gepast werk voor vluchtelingen, tot de opvang van vluchtelingenkinderen en aangepast onderwijs. Het thema kwam dan ook in het Vlaams Parlement aan bod in zeer verschillende vormen, en in verschillende commissies. Deze pagina geeft voor de belangrijkste bevoegdheidsdomein een overzicht van de verschillende initiatieven rond vluchtelingen in het parlement:

 

Werk

 

illustratie vluchtelingenOnderwijs

De influx van vluchtelingen die vanaf de zomer van 2015 ook Vlaanderen bereikte, stelde het onderwijs voor een aantal grote uitdagingen. De kinderen en jongeren die hier aankwamen, moesten zo snel mogelijk terecht kunnen in een school om het risico op leerachterstand zo klein mogelijk te houden én om hen te helpen bij hun integratie.

Waar nodig werd de bestaande regelgeving dan ook versoepeld of werd nieuwe regelgeving gemaakt. Daardoor konden de scholen in regio’s met een opvangcentrum voor vluchtelingen nu het hele jaar door starten met OKAN-onderwijs (onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers) op alle niveaus.

Extra-financiering werd voorzien om de kosten voor omkadering en werking van deze onthaalklassen te dekken (i.c. aanvullende lestijden, nascholingskosten voor leerkrachten van het onthaalonderwijs e.d.m.). Die extra-middelen kunnen worden ingezet voor absolute nieuwkomers (het eerste jaar), en voor gewezen anderstalige nieuwkomers (het daaropvolgende jaar).

Ook werd de schoolcapaciteit uitgebreid door de huur van tijdelijke modulaire units voor de noodopvang van vluchtelingenkinderen te subsidiëren of te financieren.

Ten slotte werd tussen de Vlaamse en de federale overheid ook een akkoord bereikt over de verdeling van de kosten voor leerlingenvervoer vanuit de opvangcentra naar de scholen.

 

 

 

 

illustratie vluchtelingenCultuur, Jeugd, Sport en Media

 

Brussel

 

illustratie vluchtelingenWelzijn

 

Foto's 1 en 3: Filip Pechevski via Flickr

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch