U bent hier

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019

illustratie armoedekalender icoon   Januari - mei 2016

Icoon Thema   Armoedebeleid
 

Op 8 juli 2015 organiseerde het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat over het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (pdf) van minister Liesbeth Homans. Tot besluit van dit actualiteitsdebat keurde het Vlaams Parlement een motie goed  (pdf) waarbij aan de Vlaamse Regering werd gevraagd om het VAPA te bespreken in elke betrokken commissie van het Vlaams Parlement, zodat kan worden nagegaan op welke wijze elke minister voor zijn beleidsdomein invulling geeft aan de armoedebestrijding.

Lees en herbekijk

(Foto: LandFox / Shutterstock.com)

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch