U bent hier

Vlaams doelgroepenbeleid

Illustratie doelgroepenbeleidkalender icoon   Januari - april 2016

Icoon Thema   Werk
 

Het Vlaams regeerakkoord stelde een drastische vereenvoudiging van het doelgroepenbeleid voorop waarbij wordt gefocust op drie doelgroepen: de jongeren, de 55-plussers en de personen met een arbeidshandicap. Door de zesde staatshervorming werd Vlaanderen onder meer bevoegd voor de verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid voor doelgroepen, de zogenaamde doelgroepkortingen.

Het doelgroepenbeleid bevat naast de doelgroepkortingen ook een aantal kwalitatieve maatregelen. De doelstelling is om met de sociale partners een banenpact af te sluiten met daarin zowel de kortingen als kwalitatieve maatregelen.

Minister van Werk Philippe Muyters stelde begin 2015 al een conceptnota ‘Naar een Vlaams doelgroepenbeleid” op, die vorig zittingsjaar uitgebreid werd besproken in de commissie voor Werk en Economie. In januari en februari 2016 besprak de commissie een ontwerp van decreet dat over de doelgroepkortingen handelt. Het ontwerp van decreet werd samen behandeld met een voorstel van resolutie van Groen betreffende de bijsturing van het beleid inzake doelgroepkortingen voor werklozen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch