U bent hier

Vernieuwing van de eindtermen

Illustratie onderwijs (computerklas)kalender icoon   Oktober 2015 - augustus  2016

Icoon Thema   Onderwijs
 

Er is een grote maatschappelijke eensgezindheid dat de huidige eindtermen moeten gemoderniseerd en geherdefinieerd worden. Op 29 oktober 2015 gaf minister van Onderwijs Hilde Crevits in de Commissie voor Onderwijs het startschot van het maatschappelijk debat over de eindtermen. Het parlement hield hoorzittingen met de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), prof. Roger Standaert, het Nederlandse Platform Onderwijs2032, en prof. Maarten Simons.

Tegelijk werd er een groot publiek debat georganiseerd onder de noemer ‘Van leRensbelang?’. Zoveel mogelijk mensen en organisaties kregen de kans om bij te dragen aan het debat over de herziening van de eindtermen, onder andere via de website Van leRensbelang en tijdens de 50 dagen van het onderwijs, waarin verschillende discussiemomenten werden georganiseerd.

Op 13 mei werden de resultaten samengebracht in het Vlaams Parlement tijdens het Onderwijsfestival. De hele dag lang gingen alle betrokkenen een laatste keer met elkaar in gesprek.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch