U bent hier

Uplace

Illustratie Uplace - Machelen vanuit de luchtkalender icoon   December 2015 / Juli 2016

Icoon Thema   Brussel en de Vlaamse Rand
 

De Vlaamse Regering besliste begin december 2015 om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden - cluster C3 - reconversiezone Vilvoorde-Machelen' principieel definitief goed te keuren. Dit is een verdere stap in de procedure die het project Uplace Machelen mogelijk moet maken. De plenaire vergadering debatteerde  over de regeringsbeslissing en over het dossier Uplace.

In juli 2016 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning voor het Uplace-project. In de plenaire vergadering van 6 juli werden daarover vragen gesteld.

In dezelfde plenaire vergadering kwam ook het ontwerp van decreet aan bod om het Vlaamse handelsvestigingsbeleid vorm te geven.De krachtlijnen van het ontwerp van decreet zijn: meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de lokale besturen, rechtszekerheid voor bestaande winkels en eenvoudiger procedures. De socio-economische vergunning wordt samen met de stedenbouwkundige en de milieuvergunning geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Volgens enkele oppositiefracties bevat het ontwerp van decreet een bepaling waardoor de verlopen socio-economische vergunning van het geplande shoppingcomplex Uplace in Machelen verlengd wordt. Daarom diende de oppositie tijdens de commissiebespreking een amendement in om die bepaling uit het ontwerp te schrappen en vroeg een tweede lezing.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch