U bent hier

Schorsing uitvoering Maatwerkdecreet

Illustratie maatwerkbedrijfkalender icoon   Januari - februari  2016

Icoon Thema   Sociale economie
 

Bij arrest van 26 januari 2016 schorste de Raad van State het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering bij het Maatwerkdecreet (decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling). De overgangsregeling zou volgens de Raad van State niet de vereiste rechtszekerheid garanderen. Een uitspraak ten gronde moet nog volgen. Het Maatwerkdecreet vormt de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen om tot ‘maatwerkbedrijven’. Door de schorsing ervan moest de Vlaamse Regering terugvallen op de oude regelgeving en dat heeft ernstige gevolgen voor de financiering van de maatwerkbedrijven en de toeleiding van werknemers naar deze bedrijven. De bevoegde minister Liesbeth Homans werd hierover herhaaldelijk ondervraagd in de plenaire vergadering en de commissie Economie.

Lees en herbekijk

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch