U bent hier

Paritaire commissie decentralisatie

Illustratie lokale besturenkalender icoon   Oktober 2015 - Januari 2016

Icoon Thema   Lokale besturen
 

De paritaire commissie decentralisatie kreeg van de Vlaamse Regering de opdracht om de belangrijkste elementen in kaart te brengen die de lokale besturen als belemmeringen aanvoelen bij het autonoom uitoefenen van hun bevoegdheden. De commissie werkte voorstellen uit inzake Organieke Regelgeving, Welzijn, Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Mobiliteit, Economie en Werk, Wonen en Vrije Tijd. De betrokken ministers bespraken deze voorstellen in de Commissie bevoegd voor Binnenlands Bestuur.

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch