U bent hier

Oprichting en werking genderkamer in de Vlaamse Ombudsdienst

Illustratieve foto diversiteitkalender icoon   September 2015

Icoon Thema   Gelijke kansen
 

Op 8 juli 2015 verstevigde het Vlaams Parlement het genderbeleid door de Vlaamse Ombudsdienst aan te wijzen als onafhankelijk orgaan belast met het opvolgen van de gendergelijkheid. Het betreft een geheel van opdrachten, gericht op de ondersteuning, rechtsbescherming en handhaving van de beschermde kenmerken ‘geslacht, genderidentiteit, en genderexpressie’, vastgesteld in het Gelijkekansendecreet en het decreet op de Evenredige Participatie op de Arbeidsmarkt.

De Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen wisselde op 24 september 2016 van gedachten met de Vlaamse Ombudsdienst over de concrete invulling van de toegekende opdracht en de samenwerking met lokale meldpunten.

Lees en herbekijk

Lees het verslag van de gedachtewisseling (pdf) over het Genderbeleid van 24 september 2015.

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch